Varför händer det mig? En stulen barndom.

Jag behöver recensioner på svenska .Kan du hjälpa mig och är journalist eller liknande och kopplad mot en tidning så jag kan läsa recensionen? Isåfall kan du gratis ex från min(a) e-böcker. Du bör ha kunskap om antisemitism och trauma för att kunna recensera Varför händer det mig. Du bör ha kunskaper om Väsen och analysera skillnader för att kunna recensera Väsen. Maila mig info@piaalife.se 9-13 mars.

Leave a Reply